Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.05.25.
Hőmérséklet: 23.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Széchenyi

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata


Az önkormányzat feladatai


Az önkormányzat feladatait  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza.

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. A 2021. évi II. törvény 22 § a) pontja hatályon kívül helyezte

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

(3) Az (1) bekezdés 18. pontja szerinti helyi közösségi közlekedési feladatellátás forrása helyi önkormányzatnál a helyi iparűzési adóból származó bevétel, a fővárosi önkormányzat esetében elsőként a külön törvény alapján a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatai

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VI. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2. § szerint

2. § (1) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:
a) idősek otthona fenntartása,
b) a településen működő civil szervezetek támogatása,
c) tanyagondnoki szolgálat működtetése,
d) közösségi, kulturális hagyományok és értékek ápolására, művelésére önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása,
e) "Nyírábrány Hírek" címmel helyi újság kibocsátása.


Törvényességi felügyelet

Magyarország Alaptörvénye, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának törvényességi felügyeletét a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főoszály, Törvényességi Felügyeleti Osztálya látja el

 

A felügyeleti szerv elérhetőségei:

Cím 4024 Debrecen, Piac utca 54.
Cím +36 52 504-199
Cím torvenyesseg.hajdu.hu
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 83.


Kép leírása

Szia! Ábrányi Peti vagyok!
Jó sok jogi hókusz-pókusz nem?!

De nekem már apa elmagyarázta és simán megértettem. Képzeld el, hogy a szabályoknak erősségi szintjei vannak.
Apa, aki a legerősebb az Alaptörvény, én mint a legnagyobb gyerek a családban a törvény, Misi pedig mint a legkisebb fiú, a rendelet.
Nem vehetem el a Misi zsebpénzét, mert apa szabályai szerint azt nem lehet, mivel Ő az erősebb. De ha apának nincs valamire szabálya, akkor arra hozhatok én szabályt. Az én szabályomra viszont Misi nem mondhat ellent... Egyszerű!

Kérdeztem apát, hogy anya hol van ebben a sorban? De erre nem válaszolt, csak elsietett. De ezt majd még kiderítem.
De most megyek, mert apa szólt, hogy segítsek neki. A szabály, az szabály. És hát Ő az erősebb.
*Kíváncsi, hogy ez a poszt miért van itt? Több információért kattintson ide.

Vissza a kezdőlapra

Széchenyi