Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.05.25.
Hőmérséklet: 25.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Nyírábrány Közös Önkormányzati Hivatal

Széchenyi

Nyírábrány Közös Önkormányzati Hivatal

A közös önkormányzati hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
Az önkormányzat képviselő-testületének kötelezően létre kell hoznia és fenn kell tartania polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt.

Fülöp Község Önkormányzata a törvény előírásainak megfelelően önálló hivatalt nem hozott létre, ezért Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Hivatalához csatlakozott.

A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve. Költségvetési szervnek, így jogi személynek minősül azzal, hogy költségvetési szerv alapítására az érintett helyi önkormányzatok jogosultak.


Nyírábrány Közös Önkormányzati Hivatal vezetője


 

Nagyné Hartman Éva

jegyző

Elérhetőségek:

Telefon +36 52 208-001

E-mail jegyzo@nyirabrany.hu

Nagyné Hartman Éva a közigazgatási munka elméletét és gyakorlatát egyaránt jól ismeri.

1979-ben érettségizett a Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolában, igazgatás-ügyviteli szakon. Még abban az évben gyakornoki állást kapott a Debreceni Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályán.
Két év gyakornokoskodás után már a Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB. Debreceni Járási Hivatalának gyámügyi előadója.
Közben Budapesten az Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomát és 1987-ben a Debreceni Tanács VB. titkárságára került.

Időközben megkereste volt középiskolai igazgatónője, s felkérte, hogy segítse korábbi oktatási intézménye munkáját.
A városi tanácsot így felcserélte a „Bethlenre”: középiskolai tanárként dolgozott tovább, gazdasági és jogi ismereteket, államigazgatási ismereteket, majd elméleti közgazdaságtant tanított.

1992-ben diplomát kapott a Közgazdaság-tudományi Egyetemen is.
Az elméleti közgazdaságtan tantárgy keretében példatárat ír, hogy segítse a főiskolai, illetve egyetemi felvételire készülő diákokat.

Tanári munkájának komoly hozadéka, hogy folyamatosan megismerkedett az Európai Unióval kapcsolatos ismeretekkel. Az államigazgatási környezetben megismert jó szervező munkáját a középiskolában is hasznosította:  rendezvényeket, utazásokat szervezett, külföldi kapcsolatokat épített.

2000-ben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzathoz került titkársági irodavezetőnek. Feladataik közé tartoztak a humánpolitika, a megyei sportirányítás, a nemzetközi kapcsolatok, a képzés és továbbképzés szervezése, valamint a tisztségviselők munkájának közvetlen segítése, támogatása.

2020. óta Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának jegyzője, a Nyírábrány Közös Önkormányzati Hivatal vezetője.

Széchenyi