Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.06.15.
Hőmérséklet: 24.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Tűzgyújtási Tilalom

Tűzgyújtási Tilalom

24/03/19

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt időszak száraz meleg tavaszi időjárása és a tavaszi kertrendezési, mezőgazdasági munkálatok megnövelték a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázatát. Az elmúlt hetekben már számos szabadtéri tűzesettel kellett megbirkózni a tűzoltóknak és jelentős anyagi károk keletkeztek a tűzesetek nyomán.
Felhívom a Tisztelt Lakosság; füzyelmét az alábbi szabályokra:


1.    Tűzgyújtási tilalom betartása:
Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (azaz tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.


2.    Avar és kerti hulladék égetésének szabályai:
A hatóság által megállapított fokozott tűzveszély a belterületi szabadtéri tűzhasználat esetén is fennáll. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell a lakosságnak érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és kerti hulladék égetése. Ha ilyen cselekmény mégis megtörténik, a vonatkozó szabályozás alapján tűzvédelmi bírság kerül kiszabásra, mely összege 10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjed.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, a hulladék elszállításáról és az állattartás szabályairól:
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok:
9.    §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
(2)    Tűzgyújtás és égetés minden év június 1. napjától augusztus 31. napjáig tilos. Ezen időszakon kívül a kellően száraz avar és kerti hulladék égetése kizárólag pénteki napokon az ingatlanokon belül, csapadékmentes és szélcsendes időben megengedett.

Az égetést a lehető leggyorsabban be kell fejezni és el kell oltani. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.
(3)    Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.
(4)    Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot, (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
(5)    Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani. Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.
(6)    Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


3.    Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás szabályai:

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők:
•    nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
•    gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz - víz, homok
- készenlétben tartásáról;
•    az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.
Erdő kétszáz méteres · körzetében lévő külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) időszakában. Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás során keletkező tűzeset, mely anyagi károkat, vagy személyi sérülést okoz, szintén szankcionálással jár, amennyiben megállapítható a szándékosság, vagy gondatlanság tényállása.

4.    Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásai:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szabályozza a különböző tűzveszélyes tevékenységet. Az OTSZ legutóbbi módosításában, a 226. § szerint az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz - Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét. (pl.: csatornafüstölés, gyümölcsfák elfagyás elleni
 

védelme). A bejelentés formája nincs előírva, de indokolt olyan értesítési módot választani, aminek nyoma van, az esetleges későbbi félreértések megelőzése érdekében.


Kérem a Tisztelt Lakosságot otthonaink, javaink a szomszédságunkban élők biztonsága érdekében a fenti előírások betartására.


Együttműködésüket, felelősséget érző állampolgári magatartásukat ezúton is köszönöm!

Nagy Lajos
polgármester

 

 

 

tűzgyújtási.png
Megosztás
Széchenyi