Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.05.25.
Hőmérséklet: 24.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás igényléséről

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás igényléséről

23/10/09

Tisztelt Lakosok!


A képviselő-testület a szociális tűzifa igénylésére az előző évek gyakorlatának megfelelően pályázati úton ad lehetőséget 2023. október 09. - október 27. között.
A támogatás feltételeiről tájékoztatás kérhető a 06-52/208-001-es telefonszámon, illetve a kérelem személyesen elvehető a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett polcról vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.
Beadás személyesen a szociális ügyintézőnél ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-16:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 12:30-16:00
Péntek: ZÁRVA
Helyes kitöltés
- kérelmező neve, TAJ száma, születési helye és ideje, állandó lakcíme
- a kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme
A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek lakcímkártyáját
- a kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását
Kik igényelhetik:
(Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023 (IX.1.) önkormányzati rendelete alapján)
„Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 353 %-át (jelenleg 100.605 Ft), egyedülálló személy esetében a 403 %-át (jelenleg 114.855 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.”

„A támogatást elnyert, tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, azt csak saját használatra használhatja fel.”
3. A támogatásból kizártak
4. § (1) Függetlenül a 2. § (2) vagy (4) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének teljesítésétől nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, család, aki
a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben fakitermelést végzett,
b) olyan ingatlanban él, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.
TÜZIFA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK FÉNYMÁSOLÁSA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN AZ INFÓ KUCKÓBAN TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ.

Kérelem letöltése.

20231009_-_Tájékoztató_Szociális_tűzifa_támogatás_igényléséről.jpg
Megosztás
Széchenyi