Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.04.14.
Hőmérséklet: 22.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Őszi lomtalanítás - 2023.10.07.

Őszi lomtalanítás - 2023.10.07.

23/09/20

FELHÍVÁS

ŐSZI LOMTALANÍTÁS

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. az őszi lomtalanítást az alábbi időpontokban és utcákon végzi:

2023. október 07. (szombat) 06:00 óra

Nyárfa utca, Akácos utca, Diófa utca, Széchenyi utca, Árpád utca, Szabadság utca, Budaábrányi utca, Vámospércsi út, Bagaméri út, MÁV-telep, Homok utca, Sport utca, Szőlőskert utca, Víz utca, Mester utca, Határőr utca, Petőfi utca, Hunyadi utca, Jégeres utca, Pergő utca, Iskola utca, József Attila utca, Jókai utca, Kossuth utca, Ábrányi Kornél tér, Hajnal utca, Ifjúság utca, Ady Endre utca, Rákóczi utca, Vágóhíd utca, Fülöpi utca, Szentannapuszta buszforduló

A hulladékot legkésőbb tárgyi nap reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlanok előtt, a begyűjtési útvonal mentén, úgy, hogy megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza. A kisméretű tárgyakat zsákokba bekötözve kell elhelyezni.

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók (pl. bútor, elektronikai készülék, nagyobb kartondoboz, rongy bezsákolva stb.)

Nem helyezhető ki: kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, mely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

 

Nagyné Hartman Éva sk.
jegyző

20230920_-_Őszi_lomtalanítás_2023__10__07_.jpg
Megosztás
Széchenyi