Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.05.25.
Hőmérséklet: 23.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Köztisztasági rendelet betartása

Köztisztasági rendelet betartása

23/09/04

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal feltérképezte a település lakó ingatlanjaira vonatkozóan, hogy a tulajdonosok, használók hogyan tartják be a a 10/2023. (VI.30.) önkormányzat köztisztasági rendeletében meghatározottakat, úgymint:

 

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles

a) az ingatlan előtti – úszótelek esetén az ingatlan körüli – járdát, járda hiányában egy méter széles területsávot, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét gondozni, tisztán tartani, hulladék- és gyom mentesíteni, a burkolt területeket síkosság mentesíteni, valamint a havat eltakarítani;

b) az ingatlan előtti nyílt árkot és ennek műtárgyait tisztán tartani, hulladék- és gyom mentesíteni, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és a hulladékot eltávolítani.

(2) Amennyiben az ingatlant több közterület határolja, akkor az (1) bekezdésben rögzített kötelezettség az ingatlanhasználót valamennyi, az ingatlannal határos közterület irányában terheli.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített kötelezettség az üresen álló ingatlan tulajdonosát is terheli.

(4) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére rendszeresített hulladék-gyűjtőedényben kell elhelyeznie.

 

Ahol hiányosságot, el nem végzett gondozás tapasztaltuk levélben felszólítottuk a tulajdonost/tulajdonosokat, ingatlan használókat, hogy 15 napon belül végezzék el a megfelelő gondozását a területnek.

Ennek megvalósulását ellenőrizni fogjuk, s nem teljesítés esetén a megfelelő szankciókat alkalmazzuk.

 

Kérem a lakosságok, hogy a rendeletnek megfelelően folyamatosan végezze el a hulladék és gyomirtást, különös tekintettel az allergiát okozó gyomokra.

Mindannyiunk érdeke, hogy a település ápolt, gondozott képet mutasson, valamint a lakosság egészségét veszélyeztető növényzet rendszeres irtásra kerüljön.

 

Nagyné Hartman Éva
jegyző

20230904_-_Köztisztasági_rendelet_betartása.jpg
Megosztás
Széchenyi