Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.06.15.
Hőmérséklet: 24.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Lakossági felhívás gaz - és gyommentesítésre

Lakossági felhívás gaz - és gyommentesítésre

24/05/24
FELHÍVÁS
 
 
Nyírábrány Nagyközség Jegyzője felhívja a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettségüket megszegő ingatlantulajdonosokkal szemben a vonatkozó jogszabályok szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően 15.000.-150.000.000.-Ft-ig terjedhet.

Külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést., 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal megbízottja 2024. június 1-től  fokozottan ellenőrzi az ingatlanok, valamint az ingatlanok előtti közterület általános gaz- és gyommentesítését. 

Amennyiben a felszólítás ellenére sem történik meg a gaz- és gyommentesítés, az önkormányzat kényszerkaszálást rendel el, melynek költségét az ingatlan tulajdonosára terheli rá.
Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiekben történő együttműködésre a rendezett településkép és az allergiával érintett nyírábrányi lakosok egészségének védelme érdekében.

Nyírábrány, 2024. 05. 24.
 
Nagyné Hartman Éva s. k.
          jegyző
parlagfű1.png
Megosztás
Széchenyi