Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2023.10.01.
Hőmérséklet: 18.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Lakossági tájékoztatás - új önkormányzati rendelet (10/2023.) kiadásáról

Lakossági tájékoztatás - új önkormányzati rendelet (10/2023.) kiadásáról

23/07/17

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a köztisztaságról, a hulladék szállításról és az állattartásról szóló 10/2023. (VI. 30.) számú rendeletét.

A rendelet az alábbi témakörökben határoz meg szabályokat és ír elő kötelezettségeket:

A hulladékra vonatkozó általános szabályok, a környezet és az emberi egészség védelme, a fogyasztó kötelezettségei
Közterületek tisztán tartása
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
Anyagok szállításából és mezőgazdasági művelésből adódó szennyeződés eltávolítása
Az elhagyott hulladék felszámolása
Lakás és egyéb tartózkodásra szolgáló épületek tisztán tartása
A növények és a zöld felületek védelme
Állattartás
Állati hullák megsemmisítése
Az önkormányzat kötelezettségei, ellenőrzés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy e rendelet értelmében:

19. § A köztisztasági önkormányzati rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről és a köztisztasági szolgáltatás működésének ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

20. § (1) Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, az közösségellenes magatartásnak minősül, melyet a jegyző közigazgatási bírsággal sújthat.

(2) Közigazgatási szabályszegés esetén a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására - átruházott hatáskörben - a Jegyző jogosult.

(3) Hatósági eljárás során 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy természetes személy esetén 50.000,- Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 50.000,- Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető a Nemzeti Jogszabálytárban.

 

Nagyné Hartman Éva
Jegyző

20230717_Lakossagi_tajekoztatas-Uj_onkormanyzati_rendelet_kiadasarol.jpg
Megosztás
Széchenyi