Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.05.25.
Hőmérséklet: 23.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Széchenyi

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


Működtető: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Intézményvezető: Terdik János 
Elérhetőségek:

Cím 4264 Nyírábrány, Hajnal utca 2.
Cím +36 30 326 00 83
Cím nyirabranycsaladsegito@gmail.com


Családsegítő és Gyermekjóléti SzolgálatFotó: © Kocsárdi Tamás (2023). Minden jog fenntartva (All Rights Reserved). A kép felhasználása a nyirabrany.hu oldalon a jogtulajdonos engedélyével történt.


Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás


A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény Család- és gyermekjóléti szolgálata, illetve Család- és gyermekjóléti központja keretében látjuk el.

A Család- és gyermekjóléti szolgálatot az intézmény szervezeti és szakmai tekintetében önálló intézményegységeként működtetjük Nyíradony, Hajdúsámson, Nyírábrány, Fülöp, Nyíracsád, Újléta és Álmosd közigazgatási területén.

A család- és gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A Család- és gyermekjóléti központ feladatait az intézmény szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként biztosítjuk Nyíradony, Vámospércs, Nyírábrány, Bagamér, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Fülöp, Újléta és Álmosd közigazgatási területén.

A család- és gyermekjóléti központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosítjuk:  

  • a kapcsolattartási ügyeletet,
  • működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
  • jogi tajékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást nyújtunk,
  • ellátjuk a járási jelzőrendszeri koordinációs feladatokat,
  • szociális diagnózist készítünk,
  • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet végzünk,
  • ezeken túl szakmai támogatást nyújtunk az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

Szociális étkeztetés


Az étkeztetést Nyíradony, Nyírábrány, Fülöp, Nyíracsád, Hajdúsámson és Újléta község közigazgatási területén biztosítjuk. Az intézmény azoknak a szociálisan rászorultak részére, akik koruk, vagy egészségi állapotuk, vagy fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt igazolhatóan az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkeztetésükről nem képesek gondoskodni - napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.


Házi segítségnyújtás


Az intézmény a házi segítségnyújtás feladatait Nyíradony, Nyírábrány, Fülöp, Nyíracsád, Hajdúsámson és Újléta közigazgatási területén látja el.

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


Az intézmény a szolgáltatást Hajdúsámson, Nyíradony, Nyírábrány és Nyíracsád közigazgatási területén biztosítja.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használtára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai beteg részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Nyírábrányban 20 készülék van kihelyezve.


Vissza a kezdőlapra
Széchenyi