Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2024.07.21.
Hőmérséklet: 20.8 ℃
Nagy kontrasztú megjelenítés

Adatvédelem

Széchenyi

Adatvédelem


Adatvédelmi tájékoztató


Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályok tartalmi és formai követelményeinek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata.
A honlap üzemeltetését Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata látja el.
Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, kizárólag Önkormányzatunk ismerheti meg, azokat harmadik fél részére nem adjuk tovább.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját és a honlap üzemeltetőjének munkatársai, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
Kérdéseit, véleményét vagy észrevételeit megoszthatja velünk e-mailben, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata hivatalos központi postafiók címén: titkarsag@nyirabrany.hu.
Ebben az esetben meg kell adnia nevét és elektronikus postacímét (e-mail).
A tájékoztatást, intézkedést igénylő esetekben adatait eljuttatjuk az illetékes szervezeti egységünkhöz és válaszukkal megkeressük Önt.

Ez a tájékoztató a honlapunkkal kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek.
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az állampolgárokkal, ügyfelekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait – erről adatvédelmi szabályzatunk szól.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk (elektronikus levélben, telefonon, postai úton stb.).

Adatkezelő: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
E-mail: jegyzo@nyirabrany.hu
Cím: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Adatvédelmi tisztviselő: Cseke Donát ev.
E-mail: csekedonat@digitalgroup.hu
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége:
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy panaszt nyújthat be a Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Adatainak védelme érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Vonatkozó szabályozók:

  • Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2)

  • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról


 

 Vissza a kezdőlapra
Széchenyi