nyelvek: hu en
Tagok Bizottságok Meghívó Előterjesztések Rendeletek Határozatok Jegyzőkönyvek Éves munkaterv


RendeletekRendelet száma Rendelet megnevezés
 
Módosítva/
Mellékletek
11/2017 (VI. 16.) a Nyírábrány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 17/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
10/2017. (V. 30.) A 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei
8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról  
4/2017. (II. 17.)  Önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési szabályzatáról   
3/2017.
( II. 17.)
számú rendelete Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről  
6/2016. (III.25)  Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 6/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2016.
(IV. 29.)
Önkormányzati rendelet a Nyírábrány nagyközség közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról 1. melléklet
2. melléklet
2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete a Nyírábrány nagyközség közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról szóló 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2016. (II. 17.)  Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei
20/2015.(Xll.1.) Önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról  
14/2015. (VI.24.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
12/2015. (VI.24.) Önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról    
9/2015. (IV.22.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
 
2/2015. (II.11.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  
8/2014.
(IX. 12.)
Önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól  
4/2014.
(V. 5.)
2013. évi zárszámadási rendelet 1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
1/2014.
(II.28.)
Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  
24/2013. (XII.13.) Önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról
 
19/2013. (X.30.) Önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
18/2013. (X.30.) Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról  
14/2013. (IX.13.) Önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodásról 7/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról szóló 14/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
11/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelet a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről
 
9/2013.
(IV. 26.)
Önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtott háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
 
8/2013.
(IV. 26.)
Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról  
3/2013.
(II. 15.)
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  
14/2012.(IX.14.) Önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokrók 19/2012. (XI. 15.)
11/2012. (VI.25.) A közüzemi ivóvíz- és csatornadíj megállapításáról szóló 23/2006. (XII.13.) rendelet hatályon kívül helyezéséről  
9/2012.
(V.22.)
Önkormányzati rendelet Nyírábrány nagyközség nemzeti vagyonáról 18/2012. (XI. 15.)
13/2011.(VIII.18.) A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról  
10/2011.(IV.27.) A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 16/2011.(IX.14)
6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 10/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2011. (II.16.) Az adóigazgatási feladatokat ellátó érdekeltségi rendszeréről  
3/2011. (II.16.) A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyei szabályairól  
19/2010.(XII.15.) A vállakozók kommunális adója  
20/2009. (IX.30.) Rendelet a közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról Hatályát veszti: 2017. 04. 21.
14/2009. (VII.1.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Hatályos 2014.01.01-től
Hatályos 2014.08.30-tól
12/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 15/2009. (VII.1.)
5/2009.(IV.15.) A helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről  
17/2008. (XI.26.) Helyi építési szabályzat 11/2010. (IX.08.)
15/2008.  (XI. 5.) A tanyagondnoki szolgálatról 21/2008. (XII.19.)
1/2007.(II.21.) Nyírábrány Önkormányzat képviselőinek, bizottsági elnökének, tagjainak tiszteletdíja 2/2011.(II.16.)
13/2010(X.19.) 11/2007.(VIII.29.)
4/2006.(IV.5.) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lahatással kapcsolatos feladatokról 11/2006.(V.17.)
19/2006.(XI.22.)
19/2007.(XII.19.)
14/2008. (XI.5.)
21/2009. (XI.18.)
20/2010.(XII.15)
22/2011(XI.25)
23/2012. (XI. 29.)
2/2006.(II.10.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának eljárási szabályairól 10/2006.(V.17.)
15/2010.(XI.17.)
17/2011.(IX.14.)
5/2012(III.30)
25/2012.(XI.29.)
10/2005.(IV.20.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalása  
16/2004.(X.27.) Nyírábrány település Hulladékgazdálkodási Terve 1. számú melléklet
4/2004.(IV.28.) Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése  
18/2002.(XII.18.) A Helyi Építési Szabályzatról  
17/2002.(XI.26.) A kitüntetések adományozásáról és alapításul rendjéről  
9/2002.(VII.30.) Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. tv. helyi végrehajtásáról  
16/2001.(XI.27.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető
juttatásokról és támogatásokról
Hat.k.hely.:
2.§ 2/2002.(II.12.)
10/1998.(XII.22.) Nyírábrány Általános Rendezési Terve 22/2000.(XI.28.)
5/2001.(II.13.)
6/1997.(IV.15.) A lakáshoz jutók helyi támogatásáról 5/2004.(IV.28.)
19/2005.(VIII.30.)
2/2007.(II.21.)
4/1996.(III.12.) A vásárokról és a piacokról szóló 9/1995.(XI.21.) önk. rend. hatályon kívül helyezéséről  
1/1996.(II.14.) Az intézményi nyersanyagnormáról és az étkezési térítési díjakról  
2/1992.(IV.24.) A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 5/1992.(VIII.12.)
6/1991.(VIII.30.) A település belterületi határvonaláról  

<< Vissza