nyelvek: hu en
Tagok Bizottságok Meghívó Előterjesztések Rendeletek Határozatok Jegyzőkönyvek Éves munkatervElőterjesztések

Előterjesztések a 2018. március 08-ai rendkívüli Képviselő-testületi ülésre


Előterjesztések a 2018. február 06-ai rendkívüli Képviselő-testületi ülésre


Előterjesztések a 2018. január 25-i Képviselő-testületi ülésre

2016.07.14-ei Képviselőtestületi ülésről szóló előterjesztések

1. napirend Nyersanyagnorma rendelet módosítás

2. napirend Hulladékrendelet módosítás


2. napirend melléklet

3. napirend KKSZ módosítás

3. napirend melléklet


3. napirend Temető rendelet módosítás

3. napirend Temető rendelet módosítás előterjesztés

4. napirend

5. napirend

6. napirend

7. napirend

7. napirend 

2016. június 30-ai Képviselőtestületi ülésről szóló előterjesztések


1. napirend

2. napirend

3. napirend


3. napirend melléklete


4. napirend


5. napirend


7. napirend


8. napirend


10. napirend


11. napirend melléklete


12. napirend


13. napirend


Zárszámadás 2015 Nyírábrány előterjesztés és rendelet tervezet

1.sz tájékoztató Önkormányzat részletes


2.sz tájékoztató tábla hivatal részletes

3.sz tájékoztató tábla Honestas részletes

4.sz tájékoztató tábla Csicsergő Óvoda részletes


4.napirend Konyhapályázat

2015. évi zárszámadás

2015. évi zárszámadás

2015. évi zárszámadás

2015. évi zárszámadás

2015. évi zárszámadás


Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 2.napirend HONESTAS névmódosítás előterjesztés

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 2.napirend HONESTAS SZMSZ

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend


Képviselőtestület 2016.május 30-ai ülésére vonatkozó 3.napirend

Képviselő testület 2016. május 12-ei ülésére vonatkozó 2. napirend

Képviselőtestület 2016. május 12-ei ülésére vonatkozó 1. napirend


Képviselőtestület  2016. április 28-ai ülésére vonatkozó előterjesztések


Képviselőtestület 2015. október 20-ai ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2015. szeptember 24-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2015. június 23-ei ülésére vonatkozó előterjesztések


Képviselőtestület 2015. április 21-ei ülésére vonatkozó előterjesztések


Képviselőtestület 2015. február 10-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Meghívó a 2014. november 7-ei Önkormányzati alakuló ülésre


Képviselőtestület 2014. október 6-ai ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2014. szeptember 25-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2014. szeptember 22-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2014. szeptember 11-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Meghívó a 2014. szeptember 4-ei Képviselőtestületi ülésre

Képviselőtestület 2014. augusztus 28-ai ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2014. július 17-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2014. június 24-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Meghívó a 2014. április 30-ai Képviselőtestületi ülésre

Képviselőtestület 2014. április 24-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2014. február 27-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2013. október 29-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2013. szeptember 12-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2013. június 25-ei ülésre vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2013. április 25-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2013. február 14-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2012. november 28-ai ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2012. szeptermber 13-ai ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2012. június 22-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2012. április 25-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2012. március 1-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2012. február 14-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2011. november 24-ei ülésére vonatkozó előterjesztések

Képviselőtestület 2011. szeptember 13-ai ülésére vonatkozó előterjesztések

Könyvvizsgálói jelentés Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2010 évi beszámolójának a felülvizsgálatáról.

Polgármesteri jelentés

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezetének letölthető dokumentumai:

Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztései: 2010. éves beszámoló és mellékletei

2010. IV. negyedéves rendeletek és módosítások

Független könyvvizsgálói jelentés 2010 évi beszámolójának a felülvizsgálatáról


Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2010.

Beszámoló a 2010. évi adóztatásról

A 2010. évi beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

ELŐTERJESZTÉS a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről  szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS a Nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola igazgató (magasabb vezető) pályázat kiírására

Az Ábrányi Emil Általános Iskola Házirendje

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Az Önkormányzat képviselőinek, bizottsági elnökének, tagjainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 1/2007.(II.21.) sz. rendelet módosítása

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet

Az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet-tervezet


Az Ábrányi Kornél Művelődési Ház 2011. évi munkaterve

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok

 

A 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló

Mellékletei:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete ....../2010.(IV.27).számú rendelete a Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi zárszámadásáról

1. számú melléklet Az Önkormányzat  2009. évi költségvetési mérlegéről, 5 . számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítéséről, 6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2009. évi előirányzott felújítási előirányzatai teljesítése célonként

2. számú melléklet- Önkormányzat 2009.évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként


3. számú melléklet 2009. évi kiadási előirányzatai teljesítése

7. számú melléklet a 2009. évi előirányzott beruházási kiadási teljesítésről

8. számú melléklet - a 2009. évi pénzforgalom egyeztetése

9. számú melléklet - 2009. évi pénzmaradvány kimutatás


10. számú melléklet - Az Önkormányzat 2009. évi többéves kihatással járó feladata éves bontásban

11. számú melléklet - A közvetett támogatásról

12. számú melléklet - A hitelállományról

13. számú melléklet - Vagyonkimutatás

Egyszerűsített beszámoló

Beszámoló a részben önálló intézmények 2009. évi költségvetése teljesítéséről

Nyírábrány Napközi otthonos óvoda 2009. évi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Általános Iskola 2009. évi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Bentlakásos Idősek Otthona 2009. évi  kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Művelődési Ház 2009. évi kiadási előirányzatai teljesítése


Nyírábrány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Bentlakásos Idősek otthona 2009. évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Művelődési Ház 2009. évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Napközi Otthonos óvoda 2009. évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként    

Nyírábrány Általános Iskola 2009. évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként  


* * * * *


Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervéről szóló rendelet  megtárgyalására és elfogadására

Mellékletek


* * * * *


Beszámoló a 2009. évi költségvetés III.n.évi teljesítéséről

Beszámoló a részben önálló intézmények  2009. évi költségvetése III.n. évi teljesítéséről


1. számú melléklet Az Önkormányzat  2009.III.n.évi költségvetési mérlegéről, 5 . számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai III.n.évi teljesítéséről, 6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2009. évi előirányzott felújítási előirányzatai III.n.évi teljesítése célonként

2. számú melléklet Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2009.III.n.évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként   

3. számú melléklet Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat 2009.III.n.évi kiadási előirányzatai teljesítése

7. számú melléklet Az önkormányzat 2009.évi előirányzott beruházási kiadásai III.n.évi teljesítése feladatonként

Nyírábrány Bentlakásos Idősek Otthona 2009. III.n.évi  kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Általános Iskola 2009. III.n.évi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Művelődési Ház  2009. III.n.évi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009.III.n.évi  kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Polgármesteri Hivatal  2009. III.n.évi működési  kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Napközi otthonos óvoda 2009. III.n.évi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Bentlakásos Idősek otthona 2009. III.n.évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként   

Nyírábrány Művelődési Ház 2009. III.n.évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként
 

Nyírábrány Polgármesteri Hivatal 2009. III.n.évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Napközi Otthonos óvoda 2009. III.n.évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként 
 

Nyírábrány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009. III.n.évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként 
     

Nyírábrány Általános Iskola 2009. III.n.évi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként


* * * * *

Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai
I. félévi teljesítése


7. számú melléklet Az önkormányzat 2009.évi előirányzott beruházási kiadásai I. félévi teljesítése feladatonként


Beszámoló a részben önálló intézmények 2009. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről

Nyírábrány Napközi otthonos óvoda 2009. I. félévi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Művelődési Ház 2009. I. félévi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Polgármesteri Hivatal 2009. I. félévi működési kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat 2009. I. félévi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Bentlakásos Idősek Otthona 2009. I. félévi kiadási előirányzatai teljesítése

Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2009. I. félévi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Bentlakásos Idősek otthona 2009. I. félévi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként


Nyírábrány Művelődési Ház 2009. I. félévi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Napközi Otthonos óvoda 2009. I. félévi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Polgármesteri Hivatal 2009. I. félévi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként

Nyírábrány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként 
   

Nyírábrány Általános Iskola 2009. I. félévi bevételi előirányzatai teljesítése forrásonként


<< Vissza