Afrikai sertéspestis

2022-03-07 08:51:31
A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörében eljáró Agrárügyi Főosztály (a továbbiakban: eljáró hatóság) a romániai Érselénd (Șilindru) településen megállapított és bejelentett afrikai sertéspestis megbetegedések miatt, Hajdú – Bihar megyének jelen határozat mellékletét képező térképvázlat szerinti részére megfigyelési körzetet rendel el.

Olvasd tovább

Óvodai beiratkozás 2022

2022-03-03 07:57:26
Értesítés óvodai beiratkozás időpontjáról

A Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsődében

2022. május 02-tól 2022. május 06-ig

ÓVODAI BEÍRATÁS lesz

Pótbeíratás 2022. május 12.

A gyermek felvételét a 2022/23-es tanévre a Központi Óvodában (Iskola utca 8. kérhetik a szülők, munkanapokon 8-16 óra között.

A 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 3-ig betöltik a harmadik életévüket, 2022. szeptember 1-től óvodahasználatra kötelezettek.

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a szabálysértésként rendeli büntetni „az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegését”.

Azoknak a gyermekeknek is szükséges a beíratása, akik egyszer már voltak óvodahasználók, de valamilyen ok miatt óvodai jogviszonyuk megszűnt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek lakcímkártyája
 • A gyermek TAJ kártyája
 • A szülő személyi igazolványa
 • Egészségkárosodás esetén orvosi dokumentáció
 • Pszichés probléma esetén gyermek-pszichiátriai, nevelési-tanácsadói, szakértői bizottsági véleménye

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére mindkét óvodánkban lehetőség van.
Elérhetőségeink: Központi Óvoda, Iskola utca 8.
Tel: 30/ 978 1272
Telephely, Árpád u. 27.
Tel: 52/ 208-288

Központi óvoda körzete

Árpád úti óvoda körzete

Ady Endre u. Ábrányi Kornél tér,Bagaméri u. Bernát-rész,Fekete-rét, Fülöpi u. Hajnal u. Határőr u.Hunyadi u. Ifjúság u. Iskola u. Jégeres, Jókai u.József A. u. Keszler-tag, Pergő, Petőfi u. Rákóczi u. Szentannapuszta, Vágóhíd u.

Akácos u. Árpád u Budaábrányi u.. Diófa u. Homok u.MÁV-telep, Mester u. Nyárfa u. Sport u. Szabadság u. Széchenyi u. Szőlőskert u. Vámospércsi u. Víz u.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről a szülő legkésőbb június 17-ig értesítést kap. A szülő, a közléstől számított 15 napon belül fellebbezhet a döntés ellen.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 37. § (3) bekezdése értelmében a II. fokú döntést a fenntartó (Képviselő-testület) hozza meg.

 

Olvasd tovább

Ebzárlat és legeltetési tilalom 2022 tavasz

2022-03-03 07:43:56
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály az illetékességi területéhez tartozó valamennyi település ( Debrecen és Nyíradonyi Járás) közigazgatási területére 2022.03.28-tól - 2022-04.17-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Határozat az alábbi linkre kattintva letölthető:

Olvasd tovább

2022-03-02 14:13:10

Vámospércs-Kistérségi Rendelőintézete tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy 2022. március 1.-től, már nem tartozik a kötelezően kijelölt oltópontok közé, ezért az Intézetben a továbbiakban nem tudják fogadni az oltakozni szándékozó lakosokat!

Olvasd tovább

Pébzügyi ügyintéző állás

2022-02-28 16:00:00

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES-en lévő távolléte idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 19. számú Pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok és intézmények általános pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők ellátása. Különösen: ASP Gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése gazdasági események kontírozása, könyvelése, közreműködés a Magyar Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatások előkészítésében, analitikus nyilvántartások kezelése, kötelezettségvállalások nyilvántartása stb. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, tárgyi eszközök nyilvántartása és ingatlan vagyon nyilvántartás kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Pénzügyi számviteli szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség, ASP rendszerismeret,
 • államháztartási könyvelésben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm. rend. 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló feladóvevény másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló feladóvevény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/190-6/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nyirabrany.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasd tovább

2022-02-28 15:33:12

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 26