nyelvek: hu en

Hírek

Tájékoztatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
2014-09-30 08:54:00
Tájékoztatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói részére


Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Jegyzőjétől

 

T Á J É K O Z T A T Á S


A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóit, hogy a 2/2006. (II.10.) önkormányzati rendelet alapján, a Képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg annak a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatónak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum összegét, mely 2014. évben 28.500 Ft., de nem haladja meg annak kétszeresét az 57.000 Ft-ot. A támogatás összege 5.000 Ft/hó/fő, melyet a Képviselőtestület 10 hónap időtartamra állapít meg.

A támogatás megállapításához szükséges dokumentumok:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről,
  • igazolás a támogatást igénylő és a támogatást igénylővel egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A támogatások elbírálására a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal egyidőben kerül sor, ezért kérjük, hogy a támogatási kérelmeket 2014. november 7-ig nyújtsák be.
 

Bursa Hunganrica 2015 - "A" típusú pályázati kiírás

Bursa Hunganrica 2015 - "B" típusú pályázati kiírás

 

Dr. Szombati Csaba
jegyző

<< Vissza