nyelvek: hu en

Hírek

Meghívó lakossági fórumra 2017. augusztus 17.
2017-08-09 11:07:00
Meghívó lakossági fórumra a Településképi Arculatlati Kézikönyv témában 2017. augusztus 17.

Tisztelt Lakosság!


2017. augusztus 17-én, csütörtökön 18.30 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Közösségi Tér termében.


A rendezvény témája: Nyírábrány építészeti karakterének jellemzőit és az alakuló települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv


A településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosításával kapcsolatos teendőket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtására kiadott 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Az önkormányzatoknak 2017. szeptember 30-ig kell megalkotniuk településképi rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet.


A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében településképi rendeletben kell szabályozni Nyírábrány településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. Újdonságot jelent, hogy a helyi építési szabályzat a jövőben már nem tartalmazhat településképre vonatkozó előírásokat, illetve az, hogy a helyi építészeti védelemre vonatkozó előírások bekerülnek a rendeletbe.


Nyírábrány teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet megalapozó településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.


A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehetősége lesz arra, hogy Nyírábrány településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.


A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot és amennyiben szeretne részt venni a közös munkában írásban regisztráljon a helyszínen!

 


Nyírábrány, 2017. augusztus 9.

 

Nyíri Béla s. k.

polgármester

<< Vissza